Informacje

Zajęcia 2020/21

 

Kalendarz Polskiej Sobotniej Szkoły w Darlington w roku szkolnym 2020/2021.

Soboty, w których odbywają się zajęcia zaznaczone są na zielono.

 Lekcje rozpoczynają się o godz. 9.30, a kończą o 12.30

Roczny koszt na rok 2020-2021

Wpłat prosimy dokonywać zgodnie z harmonogramem na:

Nazwa:                                    Polish Saturday School Darlington

Account Number:                 33882160

Sort Code:                              30-84-43

Tytuł przelewu:                     Imię dziecka