Rekrutacja na rok szkolny 2024-2025 rozpoczęta!

Drodzy rodzice/opiekunowie rekrutacja do Polskiej Sobotniej Szkoły w Darlington rozpoczęta!! 🇵🇱

Jeśli pragniecie, aby Wasze dziecko uczyło się języka polskiego, poznawało polską historię, tradycję oraz miało możliwość spotkać się z rówieśnikami z tego samego kręgu kulturowego to już teraz zapraszamy na zapisy do naszej szkoły na stacjonarne zajęcia w roku szkolnym 2024-2025.
  • Zapisy potrwają do 30.06.2024r. Ilość miejsc w klasach jest ograniczona dlatego o przyjęciu decyduje pierwszeństwo zgłoszenia.
  • Do grupy przedszkolnej przyjmowane są dzieci w wieku od 4 lat (przyjęcie młodszych dzieci może zostać rozpatrzone indywidualnie)
  • Aby zapisać dziecko do Polskiej Sobotniej Szkoły w Darlington prosimy o kontakt mailowy : info@polishschooldarlington.uk . W odpowiedzi zwrotnej otrzymają państwo formularz zgłoszeniowy oraz niezbędne informacje. Drugim sposobem zgłoszenia jest wysłanie do nas wypełnionego formularza, który znajduje się tutaj: https://polishschooldarlington.uk/informacje/
  • Zapisy będą również możliwe w szkole przed i po zajęciach w czerwcu
  • Pierwsze zajęcia planowane są na 5 października 2024r.
Serdecznie zapraszamy!
——————————————————————————————————————————————————
Polska Sobotnia Szkoła w Darlington powstała w 2016 r. jako inicjatywa grupy przyjaciół i nauczycieli. Naszym celem od początku istnienia było stworzenie edukacyjnej i kulturowej przestrzeni dla dzieci polskiego pochodzenia z Darlington i okolic. Realizujemy programy nauczania oparte na podstawie programowej dla szkół polonijnych. Jej głównym założeniem jest zintegrowane kształcenie języka polskiego z elementami historii i geografii. Naszym zadaniem jest  także integracja społeczności polonijnej skupionej wokół szkoły i regionu, jak i promowanie polskiej kultury jako cennego elementu lokalnego środowiska.

Do Polskiej Sobotniej Szkoły w Darlington uczęszczają dzieci od 5 do 16 roku życia. Staramy się dokładać wszelkich starań, aby nauka była dla naszych uczniów nie tylko sobotnim obowiązkiem, ale przede wszystkim przyjemnością i szansą do zbudowania wspaniałych, inspirujących więzi oraz relacji.

Klasy prowadzone są przez wykwalifikowaną Kadrę Nauczycielską przy wsparciu i pomocy Asystentów Nauczycieli oraz Wolontariuszy. Ściśle współpracujemy z Rodzicami naszych uczniów, lokalnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami miejscowych instytucji publicznych, dzięki którym szkoła ma szansę coraz to lepszego rozwoju.

 

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej Poza Granicami Polski 2023”. Nazwa przedsięwzięcia: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym Konsula RP w Londynie (V)
Kwota dotacji w 2024r: 15 810,00 PLN
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 211 579,00 PLN

Przedsięwzięcie Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym
Konsula RP w Londynie (V) polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów
wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.