Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021

  1. Organizacja przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły
  2. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w związku z epidemią Covid19

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną i zaufanie. Zajęcia rozpoczynamy 10 października.
Na wstępie informacje dotyczące przyprowadzania/odbierania dzieci.

Informacje ogólne:
Obecnie wejście do szkoły dla uczniów Polskiej Sobotniej Szkoły w Darlington w siedzibie Hummersknot
Academy usytuowane jest w bocznym skrzydle. Jest to wejście znajdujące się po lewej stronie, na przeciwko
bramy wyjazdowej (zdjęcie wejścia obok).

Wejście do budynku szkoły wspólnie z dzieckiem będzie możliwe tylko w przypadku najmłodszej grupy –
Przedszkola czyli Pomysłowych Dobromirów. Rodzice Przedszkolaków proszeni są o przyprowadzanie dzieci na godz. 9.20. Przed wejściem spotka się z Państwem wyznaczony pracownik Polskiej Sobotniej Szkoły.
W związku z aktualnymi wytycznymi wymagana jest rejestracja osób wchodzących do budynku szkoły.
Można to będzie zrobić poprzez zeskanowanie QR Code aplikacją NHS Covid -19 lub jeśli nie posiadają jej
Państwo w swoim telefonie drogą tradycyjną wpisując się na listę / podając imię, nazwisko oraz nr telefonu osobie rejestrującej.

Na godz 9.20 przychodzą także grupy:
1: Misie Uszatki – opiekun p. Aneta Złotek
2: Wróbelki Ćwirki – opiekun p. Sylwia Wąsowicz
3: Wędrowne Pyzy – opiekun p. Marta Pałczyńska

Dzieci z tych grup są jednak odbierane przed wejściem do budynku przez opiekunów i asystentów. Nie
będzie wówczas wymagana rejestracja/skanowanie kodu.

Pozostali uczniowie wraz z Rodzicami /Opiekunami proszeni są o stawienie się przed wejściem na godzinę
9.30. Nauczyciele i osoby wspierające będą czekały na dzieci oraz Państwa i odbierały uczniów sprzed
budynku. Nie będzie wówczas wymagana rejestracja/skanowanie kodu.

Szanowni Państwo! Drzwi zamykane będą zaraz po wejściu uczniów, więc prosimy o przyprowadzanie dzieci
na czas. Wyznaczona osoba będzie jeszcze przez chwilę czekała na potencjalnych spóźnialskich,ale prosimy o
jak najbardziej sprawne odprowadzanie uczniów.

Odbieranie dzieci:
Rodzice Przedszkolaków wchodzą do budynku ponownie o godz. 12.20. Wyznaczona osoba na dole będzie
wpuszczała Państwa na teren szkoły. Ponowna rejestracja nie będzie wymagana, jeśli po dziecko przychodzi
ta sama osoba. W przypadku gdy dziecko odbiera ktoś inny wymagana będzie rejestracja/skanowanie kodu.
1: Misie Uszatki – opiekun p. Aneta Złotek
2: Wróbelki Ćwirki – opiekun p. Sylwia Wąsowicz
3: Wędrowne Pyzy – opiekun p. Marta Pałczyńska
będą sprowadzane o godz.12.20 i przekazywane Rodzicom/ Opiekunom na zewnątrz budynku.
Reszta uczniów będzie odprowadzana przez Nauczycieli o godz. 12.30 na zewnątrz budynku.
Prosimy o odbieranie uczniów na czas.
Polska Sobotnia Szkoła w Darlington podlega zasadom i regulacjom bezpieczeństwa stosowanym na terenie
Hummersknot Academy oraz posiada wewnętrzny regulamin szczegółowo określający procedury
bezpieczeństwa. (General and Learning Activities Risk Assessment).

Zasady bezpieczeństwa ze względu na pandemię Covid19:
1. Rekomendujemy przywożenie/odbieranie dzieci z obrębu jednego gospodarstwa domowego na tyle
na ile jest to możliwe.
2. Osoby wchodzące do budynku – Pracownicy szkoły, Rodzice dzieci z grupy przedszkolnej oraz
uczniowie pow. 12 roku życia – muszą mieć nałożoną maseczkę przykrywającą nos i usta. Istnieje
bezwzględny nakaz noszenia maseczki w całym budynku/ na schodach/korytarzach. Maseczki
zostają ściągnięte po wejściu do klas. Opuszczając klasę/ w drodze do toalety etc. Maseczki muszą
być ponownie nakładane.
3. Przed wejściem do klas dzieci będą myły ręce płynem dezynfekującym. Prosimy o niedoposażanie
dzieci we własne płyny. Również przed opuszczeniem klas, a także w trakcie zajęć dzieci będą myły
ręce/ dezynfekowały je płynem. Prosimy także by dzieci nie przynosiły ze sobą żadnych dodatkowych
rzeczy z domu takich jak zabawki, gadżety itp.
4. Dzieci otrzymają własne wyprawki – piórniki z wyposażeniem, klejem, nożyczkami etc. A także
korzystać będą ze starych lub nowych podręczników, które posiadają na własność. Nie będziemy
niestety zezwalać na wymienianie się przyborami. Wszelkie wspólne przedmioty (będziemy unikać
w miarę możliwości takich sytuacji) będą na bieżąco myte, dezynfekowane i pozostawać będą
przypisane do jednej grupy uczniów przez cały dzień.
5. Listy obecności dzieci/ Lista dzieci nieobecnych sporządzana będzie w każdą sobotę. Dzieci, u
których zauważone będą symptomy chorobowe (wysoka gorączka, kaszel, ogólne osłabienie i
dezorientacja) będą pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły czekały w osobnym pomieszczeniu
na przyjazd Rodzica/Opiekuna. Wszelkie informacje dotyczące pozytywnego wyniku na obecność
Covid- 19 u ucznia PSS w Darlington muszą być niezwłocznie przekazywane do Sekretariatu szkoły
drogą mailową.
6. Dzieci proszone są o przyniesienie własnych pack – lunch/ napojów/wody. Przerwy będą miały
charakter rotacyjny i dzieci będą je spędzać w klasach lub w wyznaczonych do tego odrębnych
miejscach w zależności od grupy.
7. Prosimy, aby dzieci miały na sobie lekki, codzienny, wygodny i czysty strój. Kurtki i plecaki/torby
każdy uczeń ma przy sobie/ na swoim krześle podczas trwania zajęć.
8. Dzieci będą zapoznane z zasadami higieny, a PSS w Darlington zobowiązuje się do promowania reguł
bezpieczeństwa i zdrowych standardów postępowania.
Zachęcamy do kontaktu mailowego z wychowawcą klasy/ kadrą kierowniczą w razie jakichkolwiek
pytań lub wątpliwości.
Adres mailowy do wychowawcy/opiekuna klasy jest wklejony w polu adresowym maila.
Dziękujemy za współpracę. Do zobaczenia w sobotę! Polska Sobotnia Szkoła w Darlington

Posted in Bez kategorii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *